اخبار معاونت تحقیقات و فناوری
فراخوان ها
به اطلاع میرساند معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستیار پژوهش طرح نیروی انسانی / دستیار پژوهش سرباز می پذیرد.
۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۴
باطلاع می رساند معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد جهت کمک به راه اندازی دوره های پسا دکتری از افراد واجد شرایط در سطح کشور برای هر نفر/دوره حمایت مالی تا 250 میلیون ریال به عمل آورد.
۳۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۱
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برای سال تحصیلی 97- 96 از میان داوطلبین دکتری تخصصی پژوهشی پس از موفقیت در آزمون ورودی سراسری در مراکز تحقیقیاتی دانشجو می پذیرد.
۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۰

خدمات الکترونیکی وزارت بهداشت