اخبار معاونت تحقیقات و فناوری

سامانه ها

  • بانک نشریات علوم پزشکی کشور

  • نشریات علمی پژوهشی

  • سامانه علم سنجی دانشگاه

  • سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی

  • پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور

  • پایگاه نتایج پژوهش های سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

  • سامانه مداد

  • open access repository

Loading

 

 اطلاعیه

مجلات نامعتبر  

 موسسات حامی پژوهش 

   

خدمات الکترونیکی وزارت بهداشت