اخبار معاونت تحقیقات و فناوری

فراخوان ها

فراخوان جذب مشمولین طرح نیروی انسانی بعنوان دستیار پژوهشی
به اطلاع میرساند معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان رشته های مشروحه ی ذیل جهت گذراندن دوره طرح در مراکز تحقیقاتی بعنوان دستیار پژوهش پذیرش نماید.
فراخوان  دوره پسادکترا
باطلاع می رساند معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد جهت کمک به راه اندازی دوره های پسا دکتری از افراد واجد شرایط در سطح کشور برای هر نفر/دوره حمایت مالی تا 250 میلیون ریال به عمل آورد.
فراخوان جذب دستیار پژوهشی سرباز در مراکز تحقیقاتی
به اطلاع میرساند دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دستیار پژوهش سرباز می پذیرد.
فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع دکتری  تخصصی پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برای سال تحصیلی 97- 96 از میان داوطلبین دکتری تخصصی پژوهشی پس از موفقیت در آزمون ورودی سراسری در مراکز تحقیقیاتی دانشجو می پذیرد.

خدمات الکترونیکی وزارت بهداشت